ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Сайт — це Інтернет-сайт, доступний за адресою (має доменне ім'я) https://smartcargobot.com або його піддоменів.

Чат-боттехнологія передачі даних у реальному часі між групою осіб за допомогою месенджера — Telegram, Viber або подібного каналу зв'язку для отримання інформації у вигляді надсилання повідомлень третім особам, які надали свої персональні данні шляхом приєднання до цього каналу зв'язку або зареєструвались (надали свої персональні данні) на Сайті. Посилання на Чат-бот @Smart_Cargo_bot.

Управління даного Сайту https://smartcargobot.com та/або Чат-ботом @SmartCargos_bot здійснює адміністрація (далі за тестом – Компанія).

Користувач Сайту та/або користувач Чат-боту (далі за текстом — Користувач)» — особа, яка має доступ до сайту та/або Чат-боту, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт та/або Чат-бот для свої мети.

Клієнт — фізична особа (у тому числі: представник фізичної особи, індивідуальний підприємець, представник індивідуального підприємця, керівник або інший уповноважений представник юридичної особи), що знаходиться в договірних відносинах з Компанією і надала свої ПД для обробки в добровільному порядку.

Надання персональних даних ( надалі за текстом — ПД) — дії, спрямовані на розкриття ПД певній особі або певному колу осіб.

Суб'єкт — Користувач або Клієнт або контрагент Клієнта, який надав Компанії свої ПД.

Компанія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які підписались (зареєструвались) на Чат-бот каналі або Сайті та/або які є користувачами Сайту та/або Чат-боту, в зв'язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту та Чат-боту кожному Користувачеві.

Оскільки Компанія здійснює обробку персональних даних з використанням мережі «Інтернет», необмежений доступ до цього Положення забезпечується за допомогою опублікування (розміщення) його на Сайті.

Ця політика Конфіденційності та захисту персональних даних (надалі за текстом – Політика конфіденційності) визначає правила і порядок обробки і зберігання персональних даних Клієнтів Компанії або Користувачів сайту, а також інших осіб, що мають відношення до Клієнта та/або Користувачів.  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Використання Користувачем Сайту та/або Чат-ботом означає згоду з цією Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.

1.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту або Чат-Боту.

1.3. Компанія не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту або Чат-боту.  1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
2.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Компанії щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач або Клієнт надає (наприклад, при використанні Сайту або Чат-боту, реєстрації на сайті або Чат-боту, оформленні замовлення, оформлення запиту, підписки на повідомлення інформації, тощо).

2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на Сайті або Чат-боті або на паперових носіях і зазвичай включають в себе наступну інформацію:

2.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

2.2.2. контактний телефон Користувача;

2.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)

2.2.4. компанію, яку представляє Користувач (за необхідністю) та інші дані.

2.3. Компанія також докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:

IP адреса;

інформація з cookies;

інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту);

час доступу;

відвіданих адрес сторінок;

реферер (адреса попередньої сторінки) і т.п.

2.4 Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх користувачів сайту. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.  1. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Цілі обробки ПД:

— забезпечення дотримання законів і інших нормативно-правових актів; виконання договірних відносин між Компанією і Клієнтом або Користувачем;

— для інформаційного забезпечення, Клієнтів, а також Користувачів, які надали свої персональні дані будь-яким способом в тому числі за допомогою надання своїх персональних даних через Сайт або Чат-бот;

-обслуговування запитів, заявок Користувачів і Клієнтів;

— підтримки зв'язку з Користувачами Сайту і Клієнтами

— надсилання інформації у тому числі рекламної інформації (повідомлення) через Чат-бот або на зазначений користувачем e-mail, номер телефону, поштову адресу, і т.д. в тому числі шляхом відправки рекламних, сервісних та новинних розсилок.

— укладення договору з Користувачем або Клієнтом і його виконання.

— Встановлення з Користувачами і Клієнтами зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлення, запитів, що стосуються використання сайту або Чат-боту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

— Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

— Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту або Чат-боту.

— Розповсюдження ПД між Користувачами Сайту або Чат-боту.

3.2. Суб'єкт надає ПД в обсязі, необхідному для досягнення цілей.

3.3. Згода надана шляхом надання безпосередньо суб'єктом своїх ПД через Сайт або Чат-бот підтверджує згоду суб'єкта на обробку його персональних даних Компанією і не вимагає його письмової згоди на обробку. Такі згоди зберігаються на електронному носії.  1. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Обробка персональних даних суб'єкта ПД здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

4.2. Суб'єкт ПД погоджується з тим, що Компанія має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, Користувачам або іншим третім особам з метою виконання запитів, заявок Клієнтів або Користувачів.

4.3. Персональні дані Користувача або Клієнта можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством.

4.4. Надалі ПД користувачів сайту клієнтів, контрагентів клієнтів, і інших осіб, що мають відношення до клієнтів, які надали свої ПД на паперових носіях зберігаються на паперових носіях в архівних папках. Користувачі Сайту, якими було передано свої ПД і надана особиста Згода на обробку своїх ПД шляхом реєстрації (розміщення, надання) на Сайті або у Чат-боті.

4.5. Відносно персональної інформації суб'єкта зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

4.6. У разі відкликання суб'єктом згоди на обробку його ПД, Компанія припиняє їх обробку в разі, якщо це не суперечить законодавству України. Згода може бути відкликано суб'єктом персональних даних або його представником шляхом відправки письмової заяви на електронну адресу smartcargobot@gmail.com  1. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ПРАВА СТОРІН
5.1. Суб'єкт зобов'язується:

5.1.1. Надати коректну і правдиву інформацію про ПД, необхідну для досягнення цілей.

5.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про ПД в разі зміни даної інформації.

5.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на сайті або Чат-боті.

5.2. Суб'єкт має права, які надані йому чинним законодавством України.

5.2. Компанія зобов'язується:

5.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для вказаних цілей, в цієї Політики конфіденційності.

5.2.2. Не розголошувати ПД Користувача, за винятком умов передбачених цією Політикою та чинним законодавством України.

5.2.3. Здійснити блокування ПД, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних ПД або неправомірних дій.  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Суб'єкт та Компанія за порушення умов цієї Політики несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Усі суперечки вирішуються шляхом надсилання претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору) та надання на неї відповіді протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її отримання.

6.3. У випадку неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, спори вирішується у судовому порядку згідно чинного законодавства України.  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Компанія залишає за собою право вносити зміни в односторонньому порядку до цього Положення. Зміни вносяться шляхом розміщення нової редакції цього Положення на Сайті. Нова редакція Положення вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті. Попередня редакція втрачає силу з моменту затвердження нової редакції якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Компанія не зобов'язана додатково повідомляти Суб'єкта про внесення змін до Політики

9.2. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до законодавства України.
PRIVACY POLICY AND PRIVACY POLICY
Site - the same Internet site available for the address (maє domain name) https://smartcargobot.com or yogo subdomain.
Chatbot is a technology for transferring data from a real hour between a group of users for an additional messenger - Telegram, Viber, or a channel-like call for retrieving information from looking overpowered to remind third persons, for example, they gave their personal data through the link to the link to the link registered (given their personal data) on the Site. Send to Chatbot @Smart_Cargo_bot.
The administration of this Site https://smartcargobot.com and/or the @SmartCargos_bot Chatbot is administered by the administration (given for the test - the Company).
Koristuvach to the Site and/or Koristuvach to the Chat-Bot (further behind the text - Koristuvach)" - a person who can access the site to/or the Chat-Bot, for the help of the Internet and win the site of that/or Chat-Bot for his purpose.
Klієnt - Fіzichna Persiate (In addition: the idea of the Fisical Individual, Indivіdalnia PІDPRIєMEZ, the grandfather of the Іndivіdual p_dpromitzya, Kerіvnik Abo Introduced the idea of the legal partner), Shaho to inform the Treaty of Vidnosinas Z Kompanіyu і nadae's own PD for ruling in a volunteer order.
The data of personal data (nadalі behind the text - PD) - dії, spramirovanі on rozkrittya PD singly individuals or singly kol osib.
Subject - Koristuvach or the Client or the counterparty of the Client, who has given the Company his PD.
The company with great honor is put up to confidential (personal) information of all, without vindication, if they signed up (registered) on the Chat-bot channel or the Site and/or as a koristuvach to the Site and/or to the Chat-bot, in contact with them, the Company prgne to protect the confidentiality of personal data (records of information about a physical person, which has been identified or may be identified), having created and ensured the most comfortable service for the Site and Chat-bot skin Koristuvachev.
Oskіlki The Company creates the processing of personal data from various sources of the Internet, without access to this Regulation for the additional publication (placement) of yoga on the Site.
This Privacy Policy and protection of personal data (below the text - Privacy Policy) determines the rules and procedures for processing and collecting personal data of the Company's Clients or the Coristuvach site, as well as other rules that may be transferred to the Coristor.
HEAD POSITION
1.1. Affiliation by Koristuvach to the Site and/or Chatbot means the use of the Privacy Policy and the minds of the processing of Koristuvach's personal data.
1.2. In times of mischief with the minds of the Privacy Policy Koristuvach is guilty of linking the Site or the Chat-Bot.
1.3. The Company does not override the accuracy of personal data that it relies on on the Website or the Chatbot.
SUBJECT OF PRIVACY POLICY
2.1. Qia Polіtika Conidenzіinosti stands up the goobs'yaznnya Kompanії SHODO UMISH NOROGOLOGICAL ABOUT OF PERSONAL DONE, YAKI CORRIVOVACH Abo Klієnt Nadaє (Right, with Vikonna Site Abo Chat Bot, Reystratskyi Weather Abo Chat Bott, decorated Zamennya, decorated, Introduction, Pіdpo ).
2.2. Personal data, allowed before processing within the framework of the Privacy Policy, is subject to a secure way of completing special forms on the Site or Chatbots or on paper noses and should include the following information:
2.2.1. nickname, im'ya, according to the father of Koristuvach;
2.2.2. contact phone number of Koristuvach;
2.2.3. electronic mail addresses (e-mail)
2.2.4. company, as I represent Koristuvach (for the need) and other data.
2.3. The company also reports to the cusil about the protection of Personal data, which are automatically transmitted in the process of submitting pages to the site:
IP addresses;
information about cookies;
information about the browser (what other programs do you need to access the site);
hour of access;
given the address of the parties;
referrer (addresses of the front side), etc.
2.4 The site collects statistics about the IP addresses of its hosts on the site. The information is given based on the method of revealing and solving technical problems in order to control the correctness of the operations.
PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA
3.1. Purpose of processing PD:
— ensuring the implementation of laws and other regulatory and legal acts; vykonannya contractual agreements between the Company and the Client or Koristuvach;
— for information security, Clients, as well as Koristuvachivs, have given their personal data in any way, including for the help of their personal data through the Website or Chatbot;
-serving requests, applications of Koristuvachіv and Clients;
— support for communication with Koristuvachs to the Site and Clients
– overpowering of information including advertising information (information) through the Chatbot or on the appointment of a specific e-mail, phone number, postal address, etc. including a route for the correction of advertising, service and new distributions.
– arrangement of the contract with Koristuvach or the Client and the first vikonanny.
— Establishment of a call with Koristuvachs and Clients, including direct notifications, requests for contacting the site or Chatbot, services, processing of requests and applications from Koristuvach.
- The appointed place of the appointment of Koristuvach for the security of security, for the protection of the shahraystvo.
— Nadannya Koristuvachevy effective client and technical support in case of blamed problems related to victories of the Site or the Chatbot.
- Rozpovsyuzhennya PD mizh Koristuvachami Site or Chat-bot.
3.2. The subject nada PD in obsyazі, nebhіdny for achieving goals.
3.3. The year is given by the way of the data without intermediary by the subject of his PD through the Site or the Chatbot confirms the year of the subject for the processing of his personal data by the Company and does not require his letter for processing. So you can save on an electronic nose.
CLEAR PERSONAL DATA PROCESSING
4.1. The processing of the personal data of the PD subject is carried out without any exchange of terms, be it in any legal way, including in the information systems of personal data with the help of automation or without the help of such tools.
4.2. The subject of PD is welcome to the moment that the Company may transfer personal data to third persons, zocrema, courier services, mail order organizations, koristuvachs or other third persons with the method of receiving requests, requests from customers
4.3. The personal data of the Koristuvach or the Client may be transferred to the approving authorities of the state power only on the basis of the order, we will establish the proper legislation.
4.4. We gave personal data to the site of clients, contractors of clients, and other cases, which may be referred to clients, if they gave their personal data on paper wears, they are saved on paper wears in archive folders. Koristuvachi to the Site, who transferred their personal data and assigned a special officer Zgoda to process their personal data with a registration path (placement, data) on the Site or at the Chatbot.
4.5. Vіdnosno personal information of the subject is kept confidentiality, the crime of voluntarily giving koristuváchem іnformatsiї about himself for the public access to the non-exclusive stake osіb.
4.6. At the same time, if the subject is allowed to process his PD, the Company accepts their processing in times, as it does not supersede the legislation of Ukraine. It may be requested by the personal data subject or by a representative of the way to send a letter to the email address smartcargobot@gmail.com
GOITER AND RIGHTS OF THE PARTIES
5.1. The subject of goiter is:
5.1.1. Give correct and truthful information about PD, necessary for reaching goals.
5.1.2. Update or supplement this information about PD by changing this information.
5.1.3. Stay logged in to get access to your confidential data that is saved on the site or Chatbots.
5.2. The subject may have rights, as if given to him by the proper legislation of Ukraine.
5.2. Goiter company speaks:
5.2.1. Vykoristovuvaty otrimana іnformatіyu vyklyuchenno і for the indicated purposes, in the context of the Privacy Policy.
5.2.2. Do not voice the PD of Koristuvach, for the sake of vindication of the minds of those who passed over to the Politics and legal legislation of Ukraine.
5.2.3. It is necessary to block the PD, which can be seen before the official Koristuvachev, from the moment of the termination of either the request of the Koristuvach or the legal representative, or the authorized body for the protection of the rights of the subjects of personal data for the period of verification, in the case of revealing inaccurate PD, either unlawful.
RESOLVE DISPUTES
6.1. The subject of the Company for the destruction of the minds of the politicians bear the responsibility for the good legislation of Ukraine.
6.2. Mustaches of superchicks are violating the path of overpowering claims (letter propositions about voluntary settlement of the dispute) and the charge on it for a period of 30 (thirty) calendar days from the date of withdrawal.
6.3. At the impossibility of the superechok superechok negotiating, arguing virishuetsya against the judicial order of the nobly orderly legislation of Ukraine.
CONCLUSIONS
9.1. The Company retains the right to make changes unilaterally up to this Regulation. Changes are made by way of placing a new edition of the Regulations on the Site. The new version of the Regulations comes into force from the moment of placement on the Site. The previous edition is effective from the moment the new edition is confirmed and has not been transferred to the new edition of the Privacy Policy. The Company does not need to inform the Subject about the change to the Policy
9.2. Nutrition, not regulated by the Regulations, is subject to the legislation of Ukraine.

Пошук ванажів
Поиск грузов